Ochrana strojov

Použitie: 

  • na modernizáciu starých strojov
  • ako mechanická zábrana
  • zábrana voči vniknutiu cudzích častí do zariadenia alebo časti technológie
  • ochrana pri tepelnej záťaži
  • oživenie strojov