Kompenzátory

Dodávame kompenzátory:

  • axiálne

  • angulárne

  • leterálne

  • univerzálne

  • axiálne stabilizované tlakom z vonku

  • tlmiče chvenia

  • špeciálne prevedenie.

 

Kovové kompenzátory

       Dodávame všetky štandardné aj špeciálne typy kruhových, štvorcových kovových kompenzátorov vyrábaných v rôznych materiálových kombináciách. Jadro každého kompenzátora tvorí viacvrstvový vlnovec štandardne dodávaný z materiálov 1.4551/1.4301 (AISI-321/AISI-304) prípadne podľa požiadavky zákazníka. Pripojovacie časti môžu byť vyrobené z rovnakého materiálu alebo uhlíkovej ocele / A53/106Gr.B/1.0254 prípadne EQ. Ďalej môžu byť kompenzátory opatrené ochrannými tiahlami a inými obmedzovačmi reakčných síl. Sme tiež schopní chrániť vlnovce tepelnou ochranou, izoláciou pre dlhšiu životnosť, všade tam kde sú tieto komponenty vystavené nadmernému tepelnému zaťaženiu. Dodávame kompenzátory : axiálne, angulárne , laterálne, univerzálne, axiálne stabilizované tlakom z vonku, tlmiče chvenia, a aj špeciálne prevedenie.

Gumené kompenzátory

       Gumené kompenzátory dodávame do rôznych odvetví priemyslu, ako je napríklad petrochemické, chemické, papierenské, potravinárské a iné. Kompenzátory sú schopné absorbovať tepelno dilatačné pohyby a vibrácie v tlakovom potrubí. Sú určené na ochranu vysoko zaťažených zariadení, ako čerpadlá, ventily, kompresory, atď. pred tepelnou rozťažnosťou a mechanickým tlakom. Ďalšími prednosťami týchto kompenzátorov je odolnosť proti korózií a abrázií. Sú dôležitou súčiastou v energetických zariadení, aj vďaka ich veľkej kapacite absorpcie tepelnej rozťažnosti v potrubných trasách (chladiaca voda, vzduch, atď.) Veľkou výhodou je cena v porovnaní s ostatnými kompenzačnými prvkami, ľahká montáž prírubovými spojmi, nízke náklady na údržbu.Vyžadujú menej priestoru ako nerezové kompenzátory a zároveň poskytujú vyššiu pohyblivosť vďaka prispôsobivosti a pružnosti

Tkaninové kompenzátory

         Mäkké tkaninové kompenzátory používané v rôznych odvetviach priemyslu, ako je energetika petrochemia, chemia, hutníctvo a mnohých ďalších. Absorbujú pohyby ako sú dilatácie a vibrácie v potrubiach.Sú určené na prepravu rôznych plynných médií - vzduch, spaliny, komínové plyny, pary rozpúšťadiel s obsahom kyselín, média s obsahom abrazívnych zložiek atď. Používajú sa aj ako protipožiarne špárové mechy všetkých druhov, pre utesnenie dilatácií budov. Dodávka kompenzátorov je s atestami nehorľavosti podľa ETK DIN 4102 - 90minut a viac. Konštrukcia kompenzátorov sa skladá s viacvrstvového usporiadania
teplotne a antikorózne stálych tkanín, plynotesných PTFE, a AL fólií.. Môžu byť opatrené vnútornou ochrannou trúbky, podľa priania zákazníka.

Teflonové kompenzátory /PTFE/

       Teflonové kompenzátory sú vyrobené z prstencovej vrapovanej, hrubostenej teflónovej rúry. Zakončené sú prírubami. Výstuž tvorí prstence z kyselinovzdornéj ocele umiestnený z vonkajšej strany teflonového vlnovca. Používané príruby sú vyrobené v súlade s EN normami alebo ASA 150 z poniklovanej uhlíkovej ocele, alebo kyselinovzdornéj ocele. Pracovný tlak týchto kompenzátorov je do PN10. Vďaka vlastnostiam ako sú napríklad dobrá pružnosť, výborná chemická a tepelná odolnosť a ľahké čistenie, majú kompenzátory široké upotrebenie v chemickom i farmaceutickom priemysle.