Ventily

Ventily sú zariadenia regulujúce tok média /kvapalín, plynov, kalov, tuhých látok/ a to otvorením, zavretím alebo čiastočným blokovaním rôznych priechodov.

Ponúkame ventily:

  • Regulačné ventily
  • Spätné ventily
  • Hadicové ventily
  • Ventily s elektropohonom
  • Trojcestné ventily
  • Regulátory tlaku

 

Ventily fotogaléria