Armatúry

Ponúkame široké spektrum priemyselných armatúr pre energetiku, petrochémiu, chémiu, vodárenstvo, plynárenstvo ako sú:

  • Klapky
  • Gužové kohúty
  • Posúvače
  • Ventily
  • Armatúry pre energetiku a hutníctvo
  • Ovládanie armatúr